VIP About Cities i18n

Tourist and business
social network!

Uputstvo za geolokaciju

Kako biste mogli da vidite ponude koje su najbliže Vama, neophodno je da portalu Grupna dodelite pristup Vašoj geolokaciji. Na ovoj stranici možete videti uputstva kako to da učinite.

Naglašavamo da lokaciji imamo pristup samo kada kliknete na dugme "Šta je blizu mene", i to samo dok ste na sajtu. Nemamo stalni pristup Vašoj lokaciji. Ne prikupljamo podatke o Vašoj lokaciji.

Android telefon

U pregledaču (Browser), dodirnite ikonicu katanca u adresnoj traci (address bar).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-android-korak 1

U novo-otvorenom dijalogu dodirnite stavku Dozvole (Permissions).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-android-korak 2

Dodirnite prekidač pored stavke Lokacija (Location), tako da poplavi odnosno postane uključen.

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-android-korak 3

Nakon toga, ukoliko Vam pregledač (Browser) zatraži pristup lokaciji, dodirnite dugme Nastavi (Continue).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-android-korak 4

U novom dijalogu dodirnite dugme Dozvoli (Allow).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-android-korak 5

Nakon ovoga ponovo učitajte stranicu, i kliknite na "Šta je blizu mene" na sajtu Grupna!

iPhone telefon

U adresnoj traci dodirnite ikonicu dva slova AA, a zatim u dijalogu dodirnite Postavke web stranice (Website Settings).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-iphone-korak 1

Na novom ekranu, dodirnite prvo Lokacija (Location), zatim dodirnite na Dozvoljeno (Allow), i na kraju dodirnite dugme Završi (Done) u gornjem desnom uglu ekrana.

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-iphone-korak 2

Računar

U pregledaču (Browser) na računaru, kliknite na ikonicu katanca pored adresne trake (address bar), a nakon toga kliknite na prekidač pored stavke Lokacija (Location) tako da poplavi odnosno postane uključen.

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-racunar-korak 1

Na novoj traci koja će se pojaviti pored na vrhu stranice, kliknite na dugme Osveži (Reload).

uputstvo-lokacija.uputstvo-lokacija.label-racunar-korak 2

Napomena: Geolokacija na računaru je često izuzetno neprecizna, i može prikazati da se nalazite u potpuno drugom gradu (na primer, da se nalazite u Beogradu, a Vaš računar je u Nišu).